ஞாயிறு, 8 ஜனவரி, 2017

blog rank 106

Logo
 

Blog Ranking
RSS feed
Tamil Blogs Traffic Ranking

      3 Month Traffic Rank      
தமிழ் வலைப்பதிவுகளின் தர வரிசை (Traffic Rank) கடந்த மூன்று மாதங்களில் ஒவ்வொரு பதிவும் பெறும் பார்வைகளை (ஹிட்ஸ்) முதன்மையாகக் கொண்டு வெளியிடப்படுகிறது. மறுமொழிகள், வாசகர் பரிந்துரை வாக்குகள் போன்றவையும் ஒரு காரணியாக இருக்கும்

3 Month Traffic Rank :106
Tamil Blogs Traffic Ranking
Add this Traffic Widget to your blog
3 Month Traffic Rank :107
Tamil Blogs Traffic Ranking
Add this Traffic Widget to your blog
3 Month Traffic Rank :108
Tamil Blogs Traffic Ranking
Add this Traffic Widget to your blog

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக