வெள்ளி, 23 மார்ச், 2018

கள்ளியம் பேரியாற்று வெண்நுரை..

கள்ளியம் பேரியாற்று வெண்நுரை..
=================================================ருத்ரா
ஓலையின் ஒலிகள் (1)சிலம்பி வலந்த பொரிசினை ஓமைக்
கான்செறி முள்ளிய பரல்வெங்காட்டின்
கள்ளியம் பேரியாற்று வெண்நுரை திரங்கிய
வரி வரி சுழிநீர் வந்து வந்து அலைப்ப‌
அகல்திரைப் பௌவம் ஆழத்திருந்து
வாட்சுறா போழ்ந்த கொடுவாய் அன்ன‌
உடலும் தின்னும் உள்ளும் தின்னும் அவ்
உடல் ஊறு நோயும் உள்சுடு நோயும்
நோன்றல் ஆற்றிய பின்னை எஞ்சும்
என்பு நெய்த கூடு உயிரிழை நைந்து!
தழல் உண்டவள் போலும் எரிந்தேன்
ஆயினும் அஃது  வான் ஈர் தண்மழை.
தகரத்துச் சாந்தின் ஒள்ளிய‌ ஞெகிழி
உன் கூடல் உள்ளிய களிப்பின் செத்து
இன் தீ காட்டும் இமிழ்தரும் நின்பெயர்.
புல்வேய் குரம்பை போர்த்த குடுமியில்
நறவுபெய் நடுநிலா பூக்கள் தடவி அவன்
உறவு காட்டும் அம்மவோ பெரிதே.

=======================================================

வியாழன், 22 மார்ச், 2018

ரஜனியின் முன்னே...

ரஜனியின் முன்னே...
==============================================ருத்ரா இ பரமசிவன்


இமயமலைக் கோவில்களுக்கு எல்லாம்
சென்று வந்து விட்டீர்கள்
உங்களுக்கு பின்பலம் அல்லது பின்புலம்
பி.ஜே.பி தானே?
ஊடக காமிராக்கள் கேள்விக்கணைகளால்
ரஜனி எனும் மாமலையைத்துளைத்தன.
அதற்கும் அந்த "ஸ்டைல் சிரிப்பே" பதில்.
அப்புறம் சொல்கிறீர்கள் :
என் பின்னே கடவுள் ..
அதற்கு பின்னே மக்கள்...என
ஆன்மீக அரசியலுக்கு
"டெஃபினிஷன்" கொடுத்துவிட்டீர்கள்.

"வாகஸ் பாபுலி வாகஸ் தே"
அதாவது
மக்கள் குரலே மகேசன் குரல்!
இவை லத்தின் சொற்கள்.
எங்கள் மொழிஞாயிறு தேவநேயப்பாவாணன்
சொல் இயல் படி
அதன் தோலுரித்துப்பார்த்தால்
அதற்குள் இருப்பது தமிழ் எனும் திராவிடமே!


இமயமலை சென்றது போல்
நீங்கள்
மேலை நாட்டுப் பனிமலைகளுக்குச் சென்று
அங்கேயும் எங்காவது இப்படி
ஒரு விஞ்ஞான இயல்படி
"ஸ்டேடிஸ்கல் நார்மல் கர்வ் ஷேப்பின்"
ஒரு புடைப்பு லிங்கம் பார்த்து
"ஓ இது ஒரு இயற்கை கணிதம்
இதை ஆளும் மனிதனே தேவன்"
என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.
ஆனால் அதற்கு
குறுக்கே மறித்துக்கிடக்கும்
மோடிகளும் ஷாக்களும்
அதை மறைக்கும்
தந்திரம் செய்வார்கள்.

பார்க்கலாம்.
இவருக்கு பின்னே இருக்கிற‌
மகேசனுக்கு பின்னே இருக்கிற‌
இவரது மக்கள்
இவருக்கும் முன்னே வந்து
அரசியல் ஞானம் ஊட்டும்
அந்த நாள் வெகு தொலைவில் இல்லை.
வருக! வருக!
ரஜனி அவர்களே!
இமயத்தின் குகை இருக்கட்டும்.
"வாக்ஸ் பாபுலி"யின் வாக்குப்பெட்டி எனும்
குகைக்குள் நுழைந்து வாருங்கள்.
அப்புறம் நீங்கள்
"பாயும் புலியே" தான்.
எல்லாம் புரியும்.
எல்லாம் தெளியும்.

===========================================புதன், 21 மார்ச், 2018

"கயல்முள் அன்ன ....." பாடலின் பொழிப்புரை

"கயல்முள் அன்ன ....." பாடலின் பொழிப்புரை.
================================================ருத்ரா இ.பரமசிவன்
(தலைவியின் பிரிவுத்துயரம் பற்றிய பாடல் இது)

கயல்முள் அன்ன..
=================================================ருத்ரா.

நாற்றிய போன்ம் வால்செறி  எல்லே
எத்துணை எரித்தும் தண்காழ் சேக்கை
கிடந்தே குளிர்பூங்  காலொடு இழையும்.
அழல் அவிர் மாண் இழை பூட்டுகம் என்னே.
கொல்சுரம் கல்படு ஆற்றின் மீமிசை
அவன் ஏகிய காலை எரிதழல் ஊண்கொள்
நோகுதல் செய்யும் காதல் நோயிலும்
பனித்துறை பகன்றையின் உரிஉடுத்தன்ன‌
களிக்கும் ஆயினும் கள்ளம் ஒளிக்கும்
ஆர்த்த ஓதையின் அரிக்குரல் நுவலும்.
கயல்முள் அன்ன நரைமுதிர் திரைகவுள்
மூத்தார் முளிதரும் வாய்ச்சொல் என் தரும்?
முழவின் பாணி மூசும் வண்டென‌
அலைவுறும் யானோ அளியள் மன்னே.

=================================================
பொழிப்புரை
=============


நாற்றிய போன்ம் வால்செறி  எல்லே

நாலுதல் என்றால் தொங்குதல் என்று பொருள். நான்று (நாண்டுகிட்டு) அதாவது தூக்கிட்டு என்றபொருளில் வரும் இந்த சொல்லின் "வேர்"ஆன "நால்" என்பதிலிருந்து "நாற்றிய" என இங்கு வந்துள்ளது.இதற்கு "ஊசல்" போல் தொங்குதல் என்று பொருள்.

போன்ம் = போலும்
வால்செறி = ஒளி மிகவும் அடர்ந்த
எல்லே = பகல் தோன்றக்காரணமான சூரியன் (எல்+ஏ இங்கு ஏ  ஏகாரம் தேற்றம்)


எத்துணை எரித்தும் தண்காழ் சேக்கை


எவ்வளவு எரித்தாலும் இந்த வைரம் பாய்ந்த மரத்தில் செய்த கட்டிலில்


கிடந்தே குளிர்பூங்  காலொடு இழையும்.


படுத்துக்கிடந்து குளிர்பொருந்திய பூங்காற்றில் பின்னிக்கிடப்பேன்.


அழல் அவிர் மாண் இழை பூட்டுகம் என்னே.


நெருப்பில் பொன் சுடப்பட்டு மிகச்சிறப்பாக செய்யப்பட்ட அணிகலன்கள் அணிகின்றேன்.ஆயினும் என்ன பயன்?கொல்சுரம் கல்படு ஆற்றின் மீமிசை


கொலைவெறி மிக்க கள்வர்கள் நிறைந்த காட்டில் அந்த கரடு முரடான கற்கள் நிறைந்த பாதையில் மேலும் மேலும் முன்செல்ல‌


அவன் ஏகிய காலை எரிதழல் ஊண்கொள்


என் தலைவன் புறப்பட்ட பொழுதே அந்த பிரிவுத்துயர் எனும் நெருப்பே நான் உட்கொள்ளும் உணவு ஆனது.நோகுதல் செய்யும் காதல் நோயிலும்


அத்தகைய துன்பம் தரும் அந்த காதல் நோயிலும்


பனித்துறை பகன்றையின் உரிஉடுத்தன்ன‌


குளிர்ந்த நீர்க்கரையில் பூக்கும் பகன்றை எனும் மலர்களில் நெய்த‌
ஆடையை உடுத்தாற்போல் (அவன் நினைவில்)


களிக்கும் ஆயினும் கள்ளம் ஒளிக்கும்


இன்புறுவேன்.இருப்பினும் அதை வெளிக்காட்டாது மறைப்பேன்.


ஆர்த்த ஓதையின் அரிக்குரல் நுவலும்.


நான் எழுப்பும் துயர ஒலிகளில் ஒரு நுண்குரலும் (அப்பெரிய ஒலிகளில் இருத்து சலித்தெடுத்தது போன்ற) (இது "அரிக்குரல்" என எழுதப்பட்டுள்ளது)  மெல்லிதாக கேட்கும்.(இது என் தலைவனின் இதய ஒலி)


கயல்முள் அன்ன நரைமுதிர் திரைகவுள்


ஆனால்  சுருங்கிய கன்னங்களில் மீன் முள் போன்ற நரைத்த முதிர்ந்த மயிர்களோடு இருக்கும்... முதியவர்களின் முகத்தில் அதாவது கன்னக்கதுப்புகளில்  எல்லாம் விறைத்த நரைமுடிகள்  பரந்திருக்கும் காட்சியை


"கயல்முள் அன்ன நரைமுதிர் திரைகவுள்"


என்ற வரிகளால் "நரி வெரூஉத் தலையார்" எனும்  சங்கத்தமிழ்ப்புலவர் "ஒரு சிறப்பான ஓவியம் தீட்டியிருக்கிறார்..இவ்வரிகள் புறநானூற்றுப்பாடல் 195ல் வருகின்றன. "பொருண்மொழிக்காஞ்சி"எனும் துறையில் அவர் இப்படி நரை திரைகளால் மனிதர்கள் முதிர்வுற்ற நிலையிலும் "மானிட நேயம்"அற்று தீய நோக்கங்களால் இந்த சமுதாயத்தை பாழ்  படுத்தக்கூடாது என்றும் "நல்லன செய்ய" வேண்டும் என்றும்  சொல்கிறார்..அதே பாடலில் தான்


"நல்லது செய்தல் ஆற்றீராயினும்
அல்லது செய்தல் ஓம்புமின்..."


என்னும் உலகப்புகழ்பெற்ற வரிகள் இடம்பெறுகின்றன.நரி வெரூஉத் தலையாரின் "கயல் முள் அன்ன நரைமுதிர் திரைக்கவுள்"...என்னும்வரி எனக்கு மிகவும் அற்புதமானவையாகத்தோன்றியது. அதனால் அதையே தலைப்பாக்கி இந்த சங்கநடைச்செய்யுளை ஆக்கியுள்ளேன்.இங்கு தலைவி காதல் துயர் உற்று வாடுகையில் இந்த  முதியோர்களின் சொற்களில் ஒரு பயனும் இல்லை என்று அவள் நினைக்கின்றாள்.மூத்தார் முளிதரும் வாய்ச்சொல் என் தரும்?


அந்த வயதானவர்கள் தரும் குழைந்த ஆறுதல் மொழிகள்

என்ன பயன் தரும்.?


முழவின் பாணி மூசும் வண்டென‌


அதிர்கின்ற முரசின் தாளத்துக்கேற்ற  பரப்பில் மொய்க்கும் வண்டும் அதிர்ந்து நடுங்குதல் போல்


அலைவுறும் யானோ அளியள் மன்னே.


அல்லாடும் நான் மிக இரங்கத்தக்கவள் அல்லவா!
============================================================

செவ்வாய், 20 மார்ச், 2018

கயல்முள் அன்ன..

கயல்முள் அன்ன..
=================================================ருத்ரா.

நாற்றிய போன்ம் வால்செறி  எல்லே
எத்துணை எரித்தும் தண்காழ் சேக்கை
கிடந்தே குளிர்பூங்  காலொடு இழையும்.
அழல் அவிர் மாண் இழை பூட்டுகம் என்னே.
கொல்சுரம் கல்படு ஆற்றின் மீமிசை
அவன் ஏகிய காலை எரிதழல் ஊண்கொள்
நோகுதல் செய்யும் காதல் நோயிலும்
பனித்துறை பகன்றையின் உரிஉடுத்தன்ன‌
களிக்கும் ஆயினும் கள்ளம் ஒளிக்கும்
ஆர்த்த ஓதையின் அரிக்குரல் நுவலும்.
கயல்முள் அன்ன நரைமுதிர் திரைகவுள்
மூத்தார் முளிதரும் வாய்ச்சொல் என் தரும்?
முழவின் பாணி மூசும் வண்டென‌
அலைவுறும் யானோ அளியள் மன்னே.

=================================================விடியல் பரிதி !

விடியல் பரிதி !
=====================================ருத்ரா

விசும்பின் துளிபெய்து வியன் நிலம் கீறி
மெய் வருத்தம் உரம் சேர்த்து
கனலும் கதிரொடு தன் புனல் இழைத்து
காய்நெல் அறுத்து கழனி வளம் ஆக்கி
ஊஞ்சல் ஞாலம் தன் உயிரீந்து ஆட்டி
ஓங்கலிடையே தமிழின் ஒளியாய்
உலகு புரக்கும் உழவத்தமிழா..உனை
உறிஞ்சும் தும்பிகள் உலா வந்திடும்
கள்ளம் அறிதி! உள்ளம் தெளிதி!
யானை புக்க புலம் போல நம்
கவளமும் சிதறி வளங்களும் அழிந்து
நிகழ்தரு வல்லிய கொடுமைகள் அகல‌
எழுவாய்!எழுவாய்! எழுதரும் கனலியே
இருள் கிழிக்கும் விடியல் பரிதி
நீயே!நீயே!நீயே தான்!

====================================

ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2018

"ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன்"

"ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன்"
=================================================ருத்ரா

இது
விஜயசேதுபதியின் படம் அல்ல!
நம் தமிழ் நாட்டு அரசியலின்
உயிரான பிரச்னைகளுக்கெல்லாம்
ரஜனி அவர்கள்
சிரித்துக்கொண்டே மழுப்புவதன்
அர்த்தம் தான்
"ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்றேன்."
"சர்வர் சுந்தரம்" என்று ஒரு படம்
அதில் நாகேஷ் அவர்களின் நடிப்பு
அற்புதமாய் இருக்கும்.
அதில் ஒரு காட்சி.
நாகேஷின் தாயாராக நடிக்கும்
லெட்சுமி அவர்கள்
நாகேஷ்ஷிடம்
"ஏண்டா எப்படா கல்யாணம் பண்ணிக்கப்போறே"
என்று கேட்பார்.
"போம்மா! இப்ப என்ன கல்யாணத்துக்கு அவசரம்?"
என்று பிகு பண்ணுவார்.
அதற்குப்பிறகும்
அந்தக்கேள்வியை அந்த அம்மா
திருப்பி திருப்பி கேட்க வேண்டும்.
அவர் பிகு பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.
அப்புறம் அவர்
திடீரென்று ஒத்துக்கொண்டு
அம்மாவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுப்பாராம்.
இப்படி சொல்லவேண்டும் என்று
அம்மாவுக்கு அவர் ஒத்திகை நடத்திவிட்டு
மீண்டும் அவர் கேள்வி கேட்கச்சொல்லுவார்.
அதன் படி அம்மா ஆரம்பித்து விடுவார்.
அவரும் பிகு பண்ணி
இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம் என்பார்.
அதற்கு அம்மா
"சரி தான் போடா.அப்புறம் பார்த்துக்கொள்ளலாம்"
என்பார்.
அந்த நகைச்சுவைக்கு
தியேட்டரே சிரித்து சிரித்து
அதன் சுவர்கள் எனும் "விலாவுக்கே"
வலி வந்து விடும்.
அந்த லட்சுமி அம்மாள் மாதிரி
புத்திசாலிகள்
இருந்தால்
தமிழகம் தப்பிக்கும்.
இல்லையெனில்
"காவிரியில்
தண்ணீர் கிடைத்தாலும்
கண்ணீர் கிடைத்தாலும்
கவலையில்லை.
விவசாயிகள்
பஞ்சத்தில் எலும்புக்குவியலாகி
வீழ்ந்தாலும் கவலை இல்லை.
தமிழுக்கும் அமுது என்று பேர் என்று
பாடுவதற்கு பதில்
இந்திக்குத் தான் அமுது என்று பேர்
என்று பாடினாலும் கவலையில்லை.
திராவிடம் என்றால்
அது மோடிஜியின்
"ஜிப்பா பாக்கெட்டில் இருக்கிறது"
என்று சொன்னாலும்
கவலையில்லை.
மனிதன் சாதி மதம் புழு பூச்சி தமிழ் தமிழன்
எல்லாம் ஒன்று தான் என்று
அத்வைத பாபா சொல்லியிருக்கிறார்"
என்று
"ஆத்மீக அரசியலின்"
பஞ்ச் டைலாக் கேட்க‌
எல்லோரும் தயாராய் இருங்கள்
அன்பான தமிழர்களே!

====================================================


சனி, 17 மார்ச், 2018

மனிதன்

மனிதன்
========================================ருத்ரா

எனக்குத்தெரியாது என்று
தெரியாது.
எனக்கு தெரியாது என்று
தெரியும்.
எனக்கு தெரியும் என்று
தெரியாது.
எனக்குத் தெரியும் என்று
தெரியும்.
அறிவின் நான்கு நிலைகள் பற்றி
அறிஞர்களின் கருத்து.
நான்காவது நிலையே
ஆன்றோர் நிலை.
முதல் நிலையே
பிள்ளைநிலை.
மனிதனின் குறுக்குவெட்டுத்தோற்றம்
மூளையைப் பற்றியது அல்ல.
உணர்வைப்பற்றியது.
கல்லும் புழுவும்
சமன்பாட்டுக்குள் வராது.
புல்லும் புழுவும்
சமன் செய்து சீர் தூக்கலாம்.
உயிர் தான் அங்கு இணைப்பிழை.
இன்னும்
மனிதர்கள்
மண்ணுக்குள்ளிருந்தும்
கல்லுக்குள்ளிருந்தும்
விழித்து எழுந்த பாடில்லை.
சதை கிழிக்கும் கோரைப்பல்லோடு தான்
அவன் தூக்கம் கலைத்தான்.
அவன் இமைகள் உயர்ந்த போது
"கல்லைக்"கொண்டு தான்
"கல்"வி கற்றான்.
வாயின் மாமிச நாற்றம் நின்றபோது
சொல்லைக்கற்றான்.
படிப்படியாய்
அவனுக்கே அவன் கடவுள் ஆனான்.
புரியாதவர்கள்
கல்லின் முன் நிற்கிறார்கள்.
புரிந்தவர்கள்
தந்திரம் செய்தார்கள்.
மனிதன் மனிதனை தின்ன ஆரம்பித்தான்.
நச்சு வட்டம் சுழல்கிறது.

=======================================
19 செப்.2017ல் எழுதியது.