சனி, 7 ஜனவரி, 2017

குடியரசு தின சிந்தனைகுடியரசு தின சிந்தனை
=================================ருத்ரா இ பரமசிவன்

தேர்தல் ஆணையம்
சிந்திக்க வேண்டும்.
எத்தனை காலம் தான்
ஓட்டு வங்கி
நோட்டு வங்கியாய்
இருப்பது?

======================================கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக