புதன், 15 பிப்ரவரி, 2017

சுவர் சுவர்...இடையில்

சுவர் சுவர்...இடையில்அடுத்த பக்கம் பியானோ வாசிக்கும்
அந்த பெண்ணையும்
அவள் மூடிய கண்களையும்
ஒரு ஓவியம் தீட்டுகிறேன்.
அவள் அந்த பியானோ வாசிப்பை
நிறுத்தியதும்
அவள் மறைந்தே போகிறாள்.
இந்த அற்புத உணர்வை உங்களுக்கு
எப்படி வண்ணம் தீட்டி காண்பிப்பது?
இப்படித்தான்
புகைபிடித்துக்கொண்டிருக்கும் போது...
மேலும் அங்கே
புகைக்குமிழிகள் புஷ்பிக்கப்பட்ட முடியாமல்
தீர்ந்து விடும்போது...
என் பேனாவை என் உதடுகளின்
விளிம்போரம் உருட்டி
எனக்குள்ளிருந்து ஒரு எரிமலையை
பூக்க வைத்து சுட்டுக் கறுப்பாக்கிக்   கொண்டிருப்பேன்.
ஏனெனில் எனக்கு வெறுமை என்பதே
மரணம்.
என்னை உயிர்ப்பிக்க
என்னையே மரணித்துக்கொள்ளும்
ஒரு விந்தையான உணர்வு இது!
பியானோவின் ஒலி நின்று விடுவது என்பது
என்னைப்ப்பொறுத்தவரை
அது இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பெரிய ஓட்டை.
அதை மீண்டும் என் உதடுகளால் அடைக்க
அதில் என் வெளிறிய உதட்டுச்சுவட்டை பதிக்கிறேன்.
அப்படிசெய்யாவிட்டாலும்
அது வெறும் ஓட்டை அல்ல.
அந்த வெறுமையே
அனைத்து இசைகளையும்
நான் கேட்கும் இன்பச்சாளரம்!

========================================================

பெயர்ப்பு :  ருத்ரா இ பரமசிவன்.


Poem-a-Day | Poets.org poem-a-day@poets.org Unsubscribe

3:30 AM (16 hours ago)
to me
View this email on a browserForward to a friend
facebook-icon tumblr-icon twitter-icon
December 12, 2016

from “Please Bury Me in This”

Allison Benis White
Now my neighbor through the wall playing piano, I imagine, with her          eyes closed.

When she stops playing, she disappears.

I am still waiting for the right words to explain myself to you.

When there was nothing left to smoke, I drew on my lips with a pen            until they were black.

Or is this what it means to be empty: to make no sound?

I pressed my mouth to the wall until I’d made a small gray ring.

Or maybe emptiness is a form of listening.

Maybe I am just listening.
Facebook Like Button  Tweet Button


illustration

About This Poem

“This poem is from my book-length series, Please Bury Me in This, forthcoming from Four Way Books in 2017. Beyond my piano-playing neighbor, who has since moved and been replaced by two quiet brothers, I don’t remember writing this poem at all (usually a good sign). Although I do remember the late C. D. Wright’s words, ‘Follow the lights in your own skull.’”
—Allison Benis White

Allison Benis White is the author of Please Bury Me in This (Four Way Books, forthcoming in 2017).  She teaches at the University of California, Riverside, and lives in Irvine, California.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக