சனி, 20 மே, 2017

ஒரு "பேச்சு வார்த்தை"


ஒரு "பேச்சு வார்த்தை"
============================================ருத்ரா

"நிபந்தனையற்ற பேச்சு வார்த்தை  என்பதே
எங்கள் நிபந்தனை."

"நிபந்தனையுடன் பேச்சு வார்த்தை என்பதே
எங்கள் நிபந்தனை"

"நிபந்தனை என்ற வார்த்தையே இல்லாமல்
இருப்பதே  எங்கள் பேச்சு வார்த்தை."

"நிபந்தனைகள் இருப்பதே எங்கள் வார்த்தைகளில்
இருக்கும் பேச்சு".

"அது சரி.பேச்சுகள் இருப்பதால் தான்
அது பேச்சு வார்த்தையா?இல்லாவிட்டால்
பேச்சுகளே இல்லாமால் இருந்தாலும்
அது பேச்சு வார்த்தையா?"

"அது போல் வார்த்தைகளை வைத்துக்கொண்டால் தான்
அது பேச்சு வார்த்தையா? வார்த்தைகளை வைத்துக்கொள்ளாமலே
இருந்தாலும் அது பேச்சு வார்த்தையா?"

"காக்கா கா கா காங்கிறதனாலதான்
அது காக்கா வா? "

"இல்ல அது காக்காவா இருக்கிறதனாலதான்
அது கா கா காங்கிறதா?"

"சரி டில்லிக்குப்போய் இத பேசுவோம்."

"கூடாது!நம் நாட்டின் தலைநகர்ல உக்காந்து இத பேசுவோம்"

"அது சரிண்ணே! இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு யாருண்ணே வசனம்?
நம்ம "பாக்கிய ராஜ்" தானே?"

"ஆமாண்ணே!உங்களுக்கு கதை வசனம் நம்ம "விசு" தானே!"

(அவர்களுக்கு தெரியாது இது நமக்கு தெரியும் என்று!

ஆம். இது பெருமதிப்பிற்குரிய மோடி அவர்கள் தான் என்று அவர்களுக்கு
தெரிந்தது நமக்கும் தெரியும் என்பது அவர்களுக்கும் தெரியாது என்பது அவர்களுக்கு எப்போது தெரியும்?

இது பேசினாலும் தெரியும் அல்லது தெரியாது!

இது பேசாவிட்டாலும் தெரியும் அல்லது தெரியாது!)

===================================================================
(இது ஒரு காமெடி அரசியல் அல்லது அரசியல் காமெடி)கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக